Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

EIGEN ETEN EN DRINKEN

Het is tijdens Hilversum Alive niet toegestaan eigen eten en drinken bij zich te hebben en te nuttigen op de aangewezen festivalterreinen

ZERO TOLERANCE ALCOHOLBELEID & TOEGANG

Hilversum Alive hanteert een zero tolerance beleid.
Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.

Bij constatering van onrechtmatigheden zoals het doorgeven van drank aan een persoon jonger dan 18 jaar, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt er aangifte gedaan bij politie.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Hilversum Alive hanteert een zero tolerance beleid.

Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

LEGITIMATIE

Op verzoek van een van de veiligheidsmedewerkers dienen bezoekers zich te legitimeren. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).

HANDEL EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement.

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO

Op het festivalterrein is één grote EHBO-post. Daarnaast lopen er mobiele teams rond. De organisatie verzoekt publiek alle medewerking te verlenen bij het werk van de EHBO en andere hulpdiensten.

VEILIGHEID

De beveiliging en de EHBO houden de gasten van Hilversum Alive en omgeving zo goed mogelijk in de gaten. Wij willen ook jou vragen om een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen we samen ongewenste situaties snel oplossen. Probeer bij eventuele calamiteiten rustig te blijven, luister naar de presentatoren voor verdere instructies.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldige toegangsbewijs de VIP tent(en) te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

PROGRAMMA

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere artiesten zal ten aller tijde worden geprobeerd een vervangende artiest van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie van Hilversum Alive dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS DIENT DE BEZOEKER HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE VERLATEN.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Alcohol & Hilversum Alive

Natuurlijk weet je dat drankjes met alcohol alleen aan 18+ers mogen worden verkocht. Bij de bars kan verzocht worden om legitimatie.

Drankjes mogen alleen in plastic bekers genuttigd worden, dus geen blik of flesjes, dit in verband met veiligheid. Drinken uit blik of glas kan een boete opleveren.

Voor vragen of opmerkingen kan je per e-mail contact opnemen met de organisatie van Hilversum Alive: info(at)hilversumalive.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Stichting Hilversum Alive
Koningsstraat 94
1211 NR Hilversum
KVK 32073778